CONSTRUCCIÓ

Des de la nostra experiència i especialització en la construcció de projectes d’arquitectura i interiorisme, hem desenvolupat projectes en diferents sectors com residencial, comercial, industrial o educatius entre altres.

_ Gestionem professionals de la construcció, arquitectura i interiorisme, sent capaços de seduïr als clients més exigents.
_ Disposem d’equips especialitzats.
_ Oferim la fabricació pròpia per a solucions específiques.
_ Coordinem amb personal de control en obra.
_ Som experts en excucions ajustades en temps.
_ Som proveïdors de materials d’última generació i de sistemes d’eficiència energètica.

COORDINACIÓ

Compromesos en oferir a cada client un servei personalitzat i un valuós assessorament professional, treballem en la coordinació de les diferents fases per poder assegurar un control de la inversió econòmica i del temps de desenvolupament i execució del projecte.

_ Objectius del projecte.
_ Coordinació dels diferents agents.
_ Supervisió de documents de treball.
_ Seguiment de visites d’obra i reunions.
_ Estimació econòmica/anàlisi de costos.
_ Materials: test i supervisió.
_ Recull de documentació del procés.

DISSENY D’INTERIORS
ARQUITECTURA
ENGINYERIA

Treballem amb arquitectes, dissenyadors i enginyers, per tal d’acostar-nos molt més al projecte, i poder donar solucions constructives òptimes.